خاور خانم کارآفرین روستای سرولات چابکسر

خاور خانم کارآفرین روستای سرولات چابکسر

«خاور خانم» کارآفرین روستای سرولات چابکسر   او نه سرمایه ای داشت و نه علمی خاص. وی دریافته بود که مردم اشباع شده از رستوران های لوکس و فانتزی و غذاهای سنتی و فرنگی بعضاً بی مزه و ماشینی، در خطه سر سبز شمال، به دنبال غذاهایی هستند که طعم غذاهای خانگی و دستپخت یک […]