قانون جذب ثروت

قانون جذب ثروت

قانون جذب ثروت با یکی از دوستانم صحبت می‌کردم و می‌گفت : نمی‌دونم چرا با اینکه سال‌هاست دارم کار می‌کنم، سال‌هاست کارهای مختلفی انجام می‌دهم، سخت کار کردم اما نتوانستم هنوز به ثروتی که انتظار داشتم برسم. این سوال را از خیلی از افراد شنیده‌ام که: چرا هر کاری می‌کنم پول زیادی بدست نمی‌آورم؟ در […]