ویژگی های یک هدف خوب(مدل SMART)

ویژگی های یک هدف خوب(مدل SMART)

ویژگی های یک هدف خوب(مدل SMART)   اگر شما هم هدف گذاری کرده باشید شاید این سوال به ذهن تان رسیده باشد که ویژگی های یک هدف خوب چیست؟ یک هدف مانند یک بذر است، هرچقدر یک بذر خوب و مرغوب باشد به همان میزان احتمال سر از خاک بیرون آوردن و رشد کردن آن […]

چرا و چگونه باید هدف گذاری کنیم؟

چرا و چگونه باید هدف گذاری کنیم؟

چرا و چگونه باید هدف گذاری کنیم؟   اکثرمان میدانیم که داشتن هدف در زندگی (هدف گذاری) مهم است، اما تا به حال کمتر به این موضوع فکر کردیم که چرا مهم است؟ در اصل هدف نقطه شروع چرخه بین آنچه در ذهن تان میبینید تا آنچه در دنیای واقعی بدست می آورید است. همه دوست […]