ثروتمندترین مرد بابل

توضیحات

کتاب صوتی «ثروتمندترین مرد بابل» جورج سمیوئل کلاسون **

 

این کتاب به قدری تاثیرگذار بوده که بسیاری از بزرگان ثروت آفرینان خواندن این کتاب را توصیه کردند و خیلی از نکات را از این کتاب انتقال دادند.

قوانین مدیریت اقتصاد خانواده این کتاب بالغ بر ۸۰۰۰ سال قدمت دارد. و نه تنها مردم ثروتمند آن زمان بابل از این قوانین پیروی کرده و سرآمد مردمان هم عصر خود شده بودند بلکه در همه اعصار و حتی استادان دانشگاهی امروز نیز که عمری با به همریختگی اقتصاد خانواده و بدهی دست به گریبان بودند به سرمنزل مقصود رسیده و ساحل آرامش زندگی را تجربه کرده اند. شایان ذکر است که همین قوانین مدیریت اقتصاد خانواده با رنگ و لعاب جدیدتر با دریافت مبالغ گزاف در کلاسها و سمینارهای آموزشی  مختلف موفقیت در حال تدریس می باشد.

تفکر ثروت آفرینی

کتاب ثروتمندترین مردم بابل زیربنای تفکر ثروتمند آفرینی است که بسیاری از افراد به کمک آن توانستند ثروت زیادی در زندگی بدست آورند و از آن محافظت کنند .

داستان این کتاب از آنجا شروع می شود که دو دوست نزد یکی از دوستان قدیمی خودشون به نام آرکاد می روند . این دو دوست کاملا شرایط کودکیشون یکسان بوده .

 آرکاد ثروتمندترین فرد بابل بوده در حدی که پادشاه هم از آرکاد مبالغی را قرض می گیرد تا بتواند شهر را اداره کند. این دو دوست از وضعیت زندگیشون راضی نبودند و می خواستند بدانند که چطور می توانند ثروتمند شوند. آرکاد مسیر ثروتمند شدن را برای آنها توضیح می دهد.

دانلود رایگان کتاب صوتی «ثروتمندترین مرد بابل»

نویسنده : جورج سمیوئل کلاسون

مترجم : مهدی مجرد زاده کرمانی

MB حجم کل فایل صوتی  : ۱۱۱

دانلود کن