بیندیشید و ثروتمند شوید

توضیحات

کتاب “بیندیشید و ثروتمند شوید – ناپلئون هیل”

کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید عوامل مؤثر در رسیدن به هدف و موفقیت را به طور واضح بیان کرده که می توانید با برنامه ریزی دقیق به اهداف خود برسید.

در حقیقت اندیشیدن بزرگترین ثروت و دارایی محسوب میشود، وقتی این دارایی با شور و اشتیاق و تقاضا و اراده ی راسخ بشریت همراه شود در های رسیدن به ثروت را به سوی شما باز میکند.
اگر انسان پای عقیده ی خود بایستد و در رسیدن به هدف خود مداومت داشته باشد و اندیشه ی خود را برای رسیدن به آن هدف آماده کند قطعا به هدف خود میرسد. در زندگی برای رسیدن به دارایی هدف مشخص داشته باشید ،این کتاب چگونگی دستیابی به هدف را توضیح می‌دهد .
یکی از عوامل شکست این است که در مواجهه با مشکلات متوقف شده و از تلاش مستمر دست برداریم. همیشه در نظر داشته باشیم که شکست پل پیروزی است. موفقیت از آن کسانی است که دارای ذهنیت موفقی هستند و شکست از آن کسانی است که اجازه میدهند ذهنیت شکست در آنها رخنه کند.کسی که در زندگی پلهای پشت سر خود را خراب میکند و راه عقب نشینی را بر خود میبندد ، راه بازگشتی برای خود نمیگذارد زیرا یا باید پیروز شود ویا از بین برود. همیشه در نظر داشته باشید ایمان نقطه شروع انباشت ثروت است. در این کتاب عوامل رسیدن به موفقیت و هدف را بیان می کند از این جهت پیشنهاد می کنیم کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید را دانلود کنید تا با عوامل مؤثر در رسیدن به موفقیت آشنا شوید و خود را به اهدافتان نزدیکتر کنید.

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی “بیندیشید و ثروتمند شوید”

نویسنده : ناپلئون هیل
مترجم : مهدی قراچه داغی
تعداد صفحات : ۱۶۷ صفحه
حجم فایل : ۲٫۲۸ MB

رایگان-دانلود کن


دانلود رایگان کتاب صوتی “بیندیشید و ثروتمند شوید”

MB حجم فایل صوتی  : ۸۵

رایگان-دانلود کن