بنویس تا اتفاق بیفتد

توضیحات

کتاب  «بنویس تا اتفاق بیفتد» هنریت کلاوسر

فکرهای بزرگ بکنید ، موثراست . کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد می گوید: « اگر بدانی چه می خواهی ، می توانی به آن برسی .» این که تعیین هدف ، تمرکز روی نتیجه ی کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی به دنبالش هستید می توا ند باعث تحقق رویاهای شما شود.

عنصرکلیدی در تمام کتاب های موفّقیّت این است که هدف خود را بنویسید . نگران نوع کاغذ یاخودکاری که می نویسید نباشید. تنها قانون این است که هر بار چیزی را می نویسید زیر آن تاریخ نوشتن و رسیدن به آن را بنویسید... هر کسی می تواند این کار را انجام دهد و هیچ روش درست و غلطی برای این کار وجود ندارد زیرا هرکسی آن را به شیوه خودش ا نجام می دهد و باز هم موثر واقع می شود . زندگی روایتی ا ست که شما هم دستی در نوشتن آن دارید . ما بیش از حد نگران ظواهر امور هستیم اما چیزی که اهمیت دارد ایمان است ، ایمان به این که (خیراست) . افکار ما مانند درخت آرزوها ست . هر چه فکر کنیم همان می شود . هر عملی که انجام می دهیم جهان بازتاب آن را به ما بر می گردا ند و بالاترین عملی که از ما سرمی زند (اندیشه وتفکّر) است . هرا ندیشه ای که داشته باشیم ، جهان انعکاس آن را در قالب حوادث و اتفاقات به ما برمی گرداند . راه درست یا غلطی برای انجام آن وجود ندارد …

زندگی فی نفسه نه رنج و نه مصیبت است و نه شادی. و بهجت زندگی یک بوم سفید نقاشی است و انسان باید بسیار هنرمندانه با آن برخورد نماید. 

وقتی رویاها یا آرزوهای خود را می نویسید مثل این است که تابلویی را به دست بگیرید,تابلویی که رویش نوشته(آماده برای کار).این کار باعث نصب فیلتری می شود که باعث می شود نسبت به برخی چیزها در محیط پیرامون خود هوشیار شوید . وقتی هدفی را می نویسید ، مغز شما اضافه کاری می کند و به شما برای رسیدن به آن کمک می کند و شما را نسبت به نشانه ها و علائمی هوشیار می کند به طور کلی ، رسم دنیا این طوری است که با نوشتن اهداف ، چرخ ها و انرژی ها را به حرکت در می آورید .   هر انسانی دارای اهداف و آرزوهای گوناگون است و باید برای رسیدن به آنها تلاش و کوشش کند . ولی متأسّفانه زمان چندانی برای سعی و خطا و یافتن راهی مناسب در اختیار ندارد . بنابراین بهتر است در این مدّت کوتاه بهترین تصمیم گیری را کند و از حرکت به سمت جلو دست بر ندارد و همواره آموزش ببیند . پس باید هدفتان را مشخص کنید . باید کاملاً مشخص کنید چه می خواهید و به کجا می خواهید برسید . این تصویر باید به قدری واضح و روشن باشد که بتوانید تمام زوایای آن را بدون هیچ کم و کاستی در ذهن خود ببینید . شما باید خود را در اوج موفّقیّت تصور کنید . بنابراین برای خود هدفی واقعی و دست یافتنی در نظر بگیرید و برای رسیدن به آن تلاش کنید . ما پادشاه قلمرو فرمانروایی زندگی خویشیم و رؤیاها ، حدود و ثغور فرمانروایی مان را مشخص می کند .

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی “بنویس تا اتفاق بیفتد”

نویسنده : هنریت کلاوسر
مترجم : —
تعداد صفحات : ۲۴۵ صفحه
حجم فایل : ۳۰  MB

رایگان-دانلود کن