۸ اصل ثروتمند شدن

۸ اصل ثروتمند شدن

۸ اصل ثروتمند شدن   ثروتمند شدن و رسیدن به استقلال مالی بزرگترین آرزوی مشترک تمام انسانهاست, ولی با این حال هنوز بیشتر انسانها از وضع مالی مناسبی برخوردارنیستند. در دنیایی که در آن زندگی می کنیم فرصت های زیادی برای ثروت مند شدن وجود دارد ولی متاسفانه کمتر کسی می تواند از این فرصتها […]

۵ اشتباه بزرگ خانم ها در امور مالی

۵ اشتباه بزرگ خانم ها در امور مالی

۵ اشتباه بزرگ خانم ها در امور مالی در این جا به چند اشتباه عمده ای که خانمها در مدیریت امور مالی خود مرتکب می شوند اشاره خواهیم کرد ،باشد تا هر یک ازخوانندگان به نحوی با آشنایی با آن ها به برنامه آینده مالی خود بهتر بیاندیشند. ۱- قرض دادن احساسی به بدحساب ها […]